Technológia softvérovo-definovaných sietí a výučba KIS

Technológia softvérovo-definovaných sietí a výučba KIS

Autor práce

Zdenko Holeša

Vedúci práce

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu