Technológia softvérovo-definovaných sietí a výučba KIS

Technológia softvérovo-definovaných sietí a výučba KIS

Author

Zdenko Holeša

Supervisor

doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

About the project

Year

2016

Share