Systém pro monitorování síťových protokolů

Systém pro monitorování síťových protokolů

Autor práce

Roman Selecký
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci