Systém pro monitorování síťových protokolů

Systém pro monitorování síťových protokolů

Autor práce

Roman Selecký
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu