Swift pro Embedded Systémy

Swift pro Embedded Systémy

Autor práce

Alan Dragomirecký
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Petr Máj

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci