Swift pro Embedded Systémy

Swift pro Embedded Systémy

Autor práce

Alan Dragomirecký
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Petr Máj

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu