Strategie pro rozvoj vzdělávání v oblasti bezpečnosti ICT na vysokých školách

Strategie pro rozvoj vzdělávání v oblasti bezpečnosti ICT na vysokých školách

Autor práce

Monika Sulanová
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vedoucí práce

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci