Strategie pro rozvoj vzdělávání v oblasti bezpečnosti ICT na vysokých školách

Strategie pro rozvoj vzdělávání v oblasti bezpečnosti ICT na vysokých školách

Author

Monika Sulanová
Prague University of Economics and Business, Fakulta informatiky a statistiky

Supervisor

prof. Ing. Petr Doucek, CSc.

About the project

Year

2017

Share