Spolehlivá charakterizace existence řešení parametrických soustav rovnic

Spolehlivá charakterizace existence řešení parametrických soustav rovnic

Autor práce

Libor Vytlačil
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

O projektu

Ročník

2018

Sdílet tuto práci