Spolehlivá charakterizace existence řešení parametrických soustav rovnic

Spolehlivá charakterizace existence řešení parametrických soustav rovnic

Autor práce

Libor Vytlačil
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

O projekte

Ročník

2018

Zdieľať túto prácu