Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Autor práce

Juraj Síč
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci