Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Splniteľnosť DQBF použitím binárnych rozhodovacích diagramov

Autor práce

Juraj Síč

Vedúci práce

doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu