Simulace šíření ultrazvuku v kostech

Simulace šíření ultrazvuku v kostech

Autor práce

Kristián Kadlubiak
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci