Simulace šíření ultrazvuku v kostech

Simulace šíření ultrazvuku v kostech

Autor práce

Kristián Kadlubiak
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu