Simulace šíření ultrazvuku v kostech

Simulace šíření ultrazvuku v kostech

Author

Kristián Kadlubiak
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology

Supervisor

Ing. Jiří Jaroš, Ph.D.

About the project

Year

2017

Share