Proudové zpracování dat: Bezpečnostní monitorování sítě pomocí Apache Samza

Proudové zpracování dat: Bezpečnostní monitorování sítě pomocí Apache Samza

Autor práce

Martin Laštovička
Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Tomáš Jirsík

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci