Proudové zpracování dat: Bezpečnostní monitorování sítě pomocí Apache Samza

Proudové zpracování dat: Bezpečnostní monitorování sítě pomocí Apache Samza

Autor práce

Martin Laštovička

Vedúci práce

RNDr. Tomáš Jirsík

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu