Proudové zpracování dat: Bezpečnostní monitorování sítě pomocí Apache Samza

Proudové zpracování dat: Bezpečnostní monitorování sítě pomocí Apache Samza

Author

Martin Laštovička

Supervisor

RNDr. Tomáš Jirsík

About the project

Year

2016

Share