Proudové zpracování dat: Bezpečnostní monitorování sítě pomocí Apache Samza

Proudové zpracování dat: Bezpečnostní monitorování sítě pomocí Apache Samza

Author

Martin Laštovička
Masaryk University in Brno, Faculty of Informatics

Supervisor

RNDr. Tomáš Jirsík

About the project

Year

2016

Share