Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu

Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu

Autor práce

Peter Dubec
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Vedoucí práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci