Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu

Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu

Autor práce

Peter Dubec

Vedúci práce

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu