Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu

Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu

Author

Peter Dubec

Supervisor

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

About the project

Year

2017

Share