Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Autor práce

Ivana Krajňáková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Vedoucí práce

RNDr. Galina Jirásková, CSc.

O projektu

Ročník

2016

Sdílet tuto práci