Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Author

Ivana Krajňáková

Supervisor

RNDr. Galina Jirásková, CSc.

About the project

Year

2016

Share