Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Operácia štvorec na jazykoch reprezentovaných deterministickými, alternujúcimi a booleovskými automatmi

Autor práce

Ivana Krajňáková

Vedúci práce

RNDr. Galina Jirásková, CSc.

O projekte

Ročník

2016

Zdieľať túto prácu