Odstraňování šumu pomocí neuronových sítí s cyklickou konzistencí

Odstraňování šumu pomocí neuronových sítí s cyklickou konzistencí

Autor práce

Pavol Karlík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Kateřina Žmolíková

O projektu

Ročník

2020

Sdílet tuto práci