Odstraňování šumu pomocí neuronových sítí s cyklickou konzistencí

Odstraňování šumu pomocí neuronových sítí s cyklickou konzistencí

Autor práce

Pavol Karlík
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Kateřina Žmolíková

O projekte

Ročník

2020

Zdieľať túto prácu