Odhalenı́ klı́če AES sledovánı́m běhu programu

Odhalenı́ klı́če AES sledovánı́m běhu programu

Autor práce

Jonatan Matějka
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Josef Kokeš

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci