Odhalenı́ klı́če AES sledovánı́m běhu programu

Odhalenı́ klı́če AES sledovánı́m běhu programu

Autor práce

Jonatan Matějka
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Ing. Josef Kokeš

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu