Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Autor práce

Dušan Drevický
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Ing. Oldřich Kodym

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci