Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Autor práce:

Dušan Drevický
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce:

Ing. Oldřich Kodym

Sdílet tuto práci: