Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat

Autor práce

Dušan Drevický

Vedúci práce

Ing. Oldřich Kodym

O projekte

Ročník

2019

Zdieľať túto prácu