Návrh řízení výukového modelu skladovacího pracoviště pomocí PLC Foxtrot

Návrh řízení výukového modelu skladovacího pracoviště pomocí PLC Foxtrot

Autor práce

Daniel Stužka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Vedoucí práce

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2019

Sdílet tuto práci