Návrh digitálního I2C slave IP bloku

Návrh digitálního I2C slave IP bloku

Autor práce

Vošalík Jan
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Schmidt Jan

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci