Návrh digitálního I2C slave IP bloku

Návrh digitálního I2C slave IP bloku

Autor práce

Vošalík Jan

Vedúci práce

Schmidt Jan

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu