Mezi-jazyčné transformace sémantických prostorů

Mezi-jazyčné transformace sémantických prostorů

Autor práce

Adam Mištera
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Vedoucí práce

O projektu

Ročník

2021

Sdílet tuto práci