Mezi-jazyčné transformace sémantických prostorů

Mezi-jazyčné transformace sémantických prostorů

Autor práce

Adam Mištera

Vedúci práce

O projekte

Ročník

2021

Zdieľať túto prácu