Metriky a metódy hodnotenia aspektov doménovej použiteľnosti

Metriky a metódy hodnotenia aspektov doménovej použiteľnosti

Autor práce

Eva Hvizdová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

Ing. Michaela Bačíková, PhD.

O projektu

Ročník

2017

Sdílet tuto práci