Metriky a metódy hodnotenia aspektov doménovej použiteľnosti

Metriky a metódy hodnotenia aspektov doménovej použiteľnosti

Author

Eva Hvizdová

Supervisor

Ing. Michaela Bačíková, PhD.

About the project

Year

2017

Share