Metriky a metódy hodnotenia aspektov doménovej použiteľnosti

Metriky a metódy hodnotenia aspektov doménovej použiteľnosti

Autor práce

Eva Hvizdová

Vedúci práce

Ing. Michaela Bačíková, PhD.

O projekte

Ročník

2017

Zdieľať túto prácu