Metody konstrukce trénovací množiny

Metody konstrukce trénovací množiny

Autor práce

Borovička Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Kordík Pavel

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci