Metody konstrukce trénovací množiny

Metody konstrukce trénovací množiny

Autor práce

Borovička Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií

Vedúci práce

Kordík Pavel

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu