Metody konstrukce trénovací množiny

Metody konstrukce trénovací množiny

Author

Borovička Tomáš
Czech Technical University in Prague, Faculty of Information technology

Supervisor

Kordík Pavel

About the project

Year

2012

Share