Kooperativní hledání cest s protivníkem

Kooperativní hledání cest s protivníkem

Autor práce

Marika Ivanova
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedoucí práce

RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.

O projektu

Ročník

2014

Sdílet tuto práci