Kooperativní hledání cest s protivníkem

Kooperativní hledání cest s protivníkem

Autor práce

Marika Ivanova
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vedúci práce

RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.

O projekte

Ročník

2014

Zdieľať túto prácu