Kooperativní hledání cest s protivníkem

Kooperativní hledání cest s protivníkem

Author

Marika Ivanova
VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Supervisor

RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.

About the project

Year

2014

Share