Integrácia služieb prostredníctvom ESB podľa SOA princípov na IBM WebSphere Message Broker platforme

Integrácia služieb prostredníctvom ESB podľa SOA princípov na IBM WebSphere Message Broker platforme

Autor práce

Smataník Vladimír
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky

Vedoucí práce

Zábovská Katarína

O projektu

Ročník

2013

Sdílet tuto práci