Integrácia služieb prostredníctvom ESB podľa SOA princípov na IBM WebSphere Message Broker platforme

Integrácia služieb prostredníctvom ESB podľa SOA princípov na IBM WebSphere Message Broker platforme

Autor práce

Smataník Vladimír

Vedúci práce

Zábovská Katarína

O projekte

Ročník

2013

Zdieľať túto prácu