Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Autor práce

Plevka Václav
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní

Vedoucí práce

Bělinová Zuzana

O projektu

Ročník

2012

Sdílet tuto práci