Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Autor práce

Plevka Václav
Fakulta dopravní

Vedúci práce

Bělinová Zuzana

O projekte

Ročník

2012

Zdieľať túto prácu