Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Hodnocení algoritmu predikujícího vznik dopravních excesů využívající pravděpodobnostního přístupu pro aplikace v dopravním řízení

Author

Plevka Václav

Supervisor

Bělinová Zuzana

About the project

Year

2012

Share