Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP

Heuristiky v optimalizačních úlohách třídy RCPSP

Autor práce

Petr Šebek
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií

Vedoucí práce

Martin Hrubý

O projektu

Ročník

2015

Sdílet tuto práci